xora pl

Pomoc

Kategoria: Finanse

Jak dodać, edytować lub usunąć kategorię z pozycjami?

Aby dodać nową kategorię, użyj przycisku dodaj nową kategorię znajdującego się w menu bocznym (po lewej stronie). W celu edycji kategorii - lub jej usunięcia - kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jej nazwie w bocznym menu (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą kategorii nad listą pozycji, po wejściu w wybraną kategorię) i wybierz z listy opcję edytuj lub usuń.

Jak dodać, edytować lub usunąć pozycję finansową?

Aby dodać nową pozycję użyj przycisku add znajdującego się w prawym dolnym rogu.

W celu edycji lub usunięcia pozycji, kliknij na nią i dokonaj zmian lub wybierz ikonkę delete, aby ją usunąć.

Jak przenosić lub kopiować pozycje między kategoriami?

W celu przeniesienie lub skopiowania zawartości kategorii, kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jej nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą kategorii nad listą pozycji, po wejściu w wybraną kategorię) i wybierz z listy opcję przenieś lub kopiuj.

Dołącz do xora.pl

W kilka sekund możesz dołączyć do grona użytkowników.