xora pl

Pomoc

Kategoria: Kontakty

Jak dodać kontakt do ulubionych?

Kontakty z których najczęściej możesz oznaczyć jako ulubione. W tym celu wybierz interesujący Cię kontakt, a następnie kliknij w ikonkę favorite_border. Aby usunąć kontakt z ulubionych kliknij w ikonkę favorite. Kontakt możesz oznaczyć również już na etapie jego dodawania.

Jak dodać, edytować lub usunąć grupę z kontaktami?

Aby dodać nową grupę, użyj przycisku dodaj nową grupę znajdującego się w menu bocznym (po lewej stronie). W celu edycji grupy - lub jej usunięcia - kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jej nazwie w bocznym menu (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą grupy nad listą kontaktów, po wejściu w wybraną grupę) i wybierz z listy opcję edytuj lub usuń.

Jak dodać, edytować lub usunąć kontakt?

Aby dodać nowy kontakt użyj przycisku add znajdującego się w prawym dolnym rogu.

Jeżeli chcesz edytować kontakt, kliknij na niego, wybierz ikonkę edit i dokonaj zmian. W celu usunięcia kontaktu, kliknij w ikonkę delete.

Jak opuścić grupę z kontaktami do której mnie dodano?

Udostępniono Ci grupę, jednak z pewnych przyczyn nie chcesz z niej korzystać? Spokojnie, możesz opuścić grupę w każdej chwili. W tym celu kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jej nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą grupy nad listą kontaktów, po wejściu w wybraną grupę) i wybierz z listy opcję opuść.

Jak przenosić lub kopiować kontakty między grupami?

W celu przeniesienie lub skopiowania zawartości grupy, kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jej nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą grupy nad listą kontaktów, po wejściu w wybraną grupę) i wybierz z listy opcję przenieś lub kopiuj.

Jak udostępnić komuś grupę z kontaktami?

W celu udostępnienia grupy innej osobie zarejestrowanej w serwisie xora.pl, kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jej nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą grupy nad listą kontaktów, po wejściu w wybraną grupę) i wybierz z listy opcję udostępnij.

Następnie podaj adres e-mail osoby, która posiada konto w naszym serwisie. Wybrana osoba zostanie powiadomiona mailowo o fakcie udostępnienia jej grupy (jeżeli nie wyłączyła tej opcji w ustawieniach powiadomień). Będzie również powiadamiana o każdej nowej pozycji dodanej do niej (jeżeli nie wyłączyła tej opcji w ustawieniach powiadomień).

Jak zaimportować kontakty z zewnętrznych serwisów (np. Google lub Microsoft)?

Istnieje możliwość importowania kontaktów z zewnętrznych serwisów, takich jak np. Google lub Microsoft. W tym celu należy kliknąć ikonkę settings, a następnie w sekcji Import wybrać odpowiedni serwis.

Udostępniłem komuś grupę z kontaktami, jak mogę go usunąć?

W celu usunięcia osoby z udostępnionej grupy kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jej nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą grupy nad listą kontaktów, po wejściu w wybraną grupę) i wybierz z listy opcję udostępnij. Z nowego okna z listy zezwoleń wybierz maila odpowiedniej osoby i potwierdź jej usunięcie.

Dołącz do xora.pl

W kilka sekund możesz dołączyć do grona użytkowników.