xora pl

Pomoc

Kategoria: Linki

Jak dodać, edytować lub usunąć folder z linkami?

Aby dodać nowy folder, użyj przycisku dodaj nowy folder znajdującego się w menu bocznym (po lewej stronie). W celu edycji folderu - lub jego usunięcia - kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jego nazwie w bocznym menu (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą folderu nad listą haseł, po wejściu w wybrany folder) i wybierz z listy opcję edytuj lub usuń.

Jak dodać, edytować lub usunąć link?

Aby dodać nowy link użyj przycisku add znajdującego się w prawym dolnym rogu.

Jeżeli chcesz edytować link, kliknij na niego, wybierz ikonkę edit i dokonaj zmian. W celu usunięcia linku, kliknij w ikonkę delete.

Jak opuścić folder z linkami do którego mnie dodano?

Udostępniono Ci folder, jednak z pewnych przyczyn nie chcesz z niego korzystać? Spokojnie, możesz opuścić folder w każdej chwili. W tym celu kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jego nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą folderu nad listą haseł, po wejściu w wybrany folder) i wybierz z listy opcję opuść.

Jak przenosić lub kopiować linki między folderami?

W celu przeniesienie lub skopiowania zawartości folderu, kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jego nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą folderu nad listą haseł, po wejściu w wybrany folder) i wybierz z listy opcję przenieś lub kopiuj.

Jak udostępnić komuś folder z linkami?

W celu udostępnienia folderu innej osobie zarejestrowanej w serwisie xora.pl, kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jego nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą folderu nad listą haseł, po wejściu w wybrany folder) i wybierz z listy opcję udostępnij.

Następnie podaj adres e-mail osoby, która posiada konto w naszym serwisie. Wybrana osoba zostanie powiadomiona mailowo o fakcie udostępnienia jej folderu (jeżeli nie wyłączyła tej opcji w ustawieniach powiadomień). Będzie również powiadamiana o każdej nowej pozycji dodanej do niego (jeżeli nie wyłączyła tej opcji w ustawieniach powiadomień).

Udostępniłem komuś folder z linkami, jak mogę go usunąć?

W celu usunięcia osoby z udostępnionego folderu kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jego nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą folderu nad listą haseł, po wejściu w wybrany folder) i wybierz z listy opcję udostępnij. Z nowego okna z listy zezwoleń wybierz maila odpowiedniej osoby i potwierdź jej usunięcie.

Dołącz do xora.pl

W kilka sekund możesz dołączyć do grona użytkowników.