xora pl

Pomoc

Kategoria: Notatki

Jak dodać, edytować lub usunąć folder z notatkami?

Aby dodać nowy folder, użyj przycisku dodaj nowy folder znajdującego się w menu bocznym (po lewej stronie). W celu edycji folderu - lub jego usunięcia - kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jego nazwie w bocznym menu (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą folderu nad listą haseł, po wejściu w wybrany folder) i wybierz z listy opcję edytuj lub usuń.

Jak dodać, edytować lub usunąć notatkę?

Aby dodać nową notatkę, wpisz jej treść w polu formularza, który znajduje się nad listą notatek, a następnie kliknij w ikonkę send.

Jeżeli chcesz edytować notatkę, wybierz ikonkę edit i dokonaj zmian. W celu usunięcia notatki, kliknij w ikonkę delete.

Możesz również szybko skopiować swoją notatkę do schowka korzystając z ikonki content_copy.

Jak opróżnić kosz?

W celu opróżnienia kosza kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jego nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą folderu nad listą notatek, po wejściu w wybrany folder) i wybierz z listy opcję opróżnij.

Jak opuścić folder z notatkami do którego mnie dodano?

Udostępniono Ci folder, jednak z pewnych przyczyn nie chcesz z niego korzystać? Spokojnie, możesz opuścić folder w każdej chwili. W tym celu kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jego nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą folderu nad listą haseł, po wejściu w wybrany folder) i wybierz z listy opcję opuść.

Jak przenosić lub kopiować notatki między folderami?

W celu przeniesienie lub skopiowania zawartości folderu, kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jego nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą folderu nad listą haseł, po wejściu w wybrany folder) i wybierz z listy opcję przenieś lub kopiuj.

Jak przywrócić usuniętą notatkę z kosza?

Przejdź do kosza. Przycisk znajdziesz w bocznym menu (po lewej stronie). W koszu znajdziesz wszystkie usunięte notatki, aby przywrócić którąś z nich, kliknij przywróć.

Jak udostępnić komuś folder z notatkami?

W celu udostępnienia folderu innej osobie zarejestrowanej w serwisie xora.pl, kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jego nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą folderu nad listą haseł, po wejściu w wybrany folder) i wybierz z listy opcję udostępnij.

Następnie podaj adres e-mail osoby, która posiada konto w naszym serwisie. Wybrana osoba zostanie powiadomiona mailowo o fakcie udostępnienia jej folderu (jeżeli nie wyłączyła tej opcji w ustawieniach powiadomień). Będzie również powiadamiana o każdej nowej pozycji dodanej do niego (jeżeli nie wyłączyła tej opcji w ustawieniach powiadomień).

Jak wydrukować notatkę?

Ważne notatki zawsze możesz wydrukować. Aby to zrobić, kliknij w ikonkę more_vert znajdującą się w menu pod każdą notatką, a następnie kliknij w ikonkę print.

Udostępniłem komuś folder z notatkami, jak mogę go usunąć?

W celu usunięcia osoby z udostępnionego folderu kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jego nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą folderu nad listą haseł, po wejściu w wybrany folder) i wybierz z listy opcję udostępnij. Z nowego okna z listy zezwoleń wybierz maila odpowiedniej osoby i potwierdź jej usunięcie.

Dołącz do xora.pl

W kilka sekund możesz dołączyć do grona użytkowników.