xora pl

Pomoc

Kategoria: Przepisy

Jak dodać, edytować lub usunąć listę z przepisami?

Aby dodać nową listę, użyj przycisku dodaj nową listę znajdującego się w menu bocznym (po lewej stronie). W celu edycji listy - lub jej usunięcia - kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jej nazwie w bocznym menu (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą listy nad listą przepisów, po wejściu w wybraną listę) i wybierz z listy opcję edytuj lub usuń.

Jak dodać, edytować lub usunąć przepis?

Aby dodać nowy przepis użyj przycisku add znajdującego się w prawym dolnym rogu.

Jeżeli chcesz edytować przepis, wybierz ikonkę edit i dokonaj zmian. W celu usunięcia przepisu, kliknij w ikonkę delete.

Jak opuścić listę z przepisami do której mnie dodano?

Udostępniono Ci listę, jednak z pewnych przyczyn nie chcesz z niej korzystać? Spokojnie, możesz opuścić listę w każdej chwili. W tym celu kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jej nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą listy nad listą przepisów, po wejściu w wybraną listę) i wybierz z listy opcję opuść.

Jak przenosić lub kopiować przepisy między listami?

W celu przeniesienie lub skopiowania zawartości listy, kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jej nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą listy nad listą przepisów, po wejściu w wybraną listę) i wybierz z listy opcję przenieś lub kopiuj.

Jak udostępnić komuś listę z przepisami?

W celu udostępnienia listy innej osobie zarejestrowanej w serwisie xora.pl, kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jej nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą listy nad listą przepisów, po wejściu w wybraną listę) i wybierz z listy opcję udostępnij.

Następnie podaj adres e-mail osoby, która posiada konto w naszym serwisie. Wybrana osoba zostanie powiadomiona mailowo o fakcie udostępnienia jej listy (jeżeli nie wyłączyła tej opcji w ustawieniach powiadomień). Będzie również powiadamiana o każdej nowej pozycji dodanej do niej (jeżeli nie wyłączyła tej opcji w ustawieniach powiadomień).

Jak wydrukować przepis?

Aby wydrukować przepis, kliknij w ikonkę more_vert znajdującą się w menu pod każdym przepisem, a następnie kliknij w ikonkę print.

Udostępniłem komuś listę z przepisami, jak mogę go usunąć?

W celu usunięcia osoby z udostępnionej listy kliknij w ikonkę more_horiz znajdującą się przy jej nazwie w bocznym menu po lewej stronie (jest również dostępna po prawej stronie paska z nazwą listy nad listą przepisów, po wejściu w wybraną listę) i wybierz z listy opcję udostępnij. Z nowego okna z listy zezwoleń wybierz maila odpowiedniej osoby i potwierdź jej usunięcie.

Dołącz do xora.pl

W kilka sekund możesz dołączyć do grona użytkowników.